Đây không phải là bài viết của mình. Mình chỉ chép lại từ một video trên Youtube, cảm thấy có ích nên viết ra để mọi người cùng đọc. Vui lòng xem phần mở đầu phía dưới để hiểu về xuất xứ cũng như ý nghĩa của Bảng Phong Thần thời Hạ Ngươn này.

Bạn có thể in ra và cúng dường, tích vô lượng công đức. Download bản PDF ở đây.

Lời mở đầu

Kính thưa anh chị em đồng đạo, tôi là cư sĩ tại gia cũng như anh chị em. Lúc đầu thì tôi không có ăn chay, người ta là “đạo đụng”, đụng chay ăn chay, đụng mặn ăn mặn. Vì các con tôi nói, lớn tuổi cần phải bồi dưỡng, sợ bệnh. Mặc dù là vậy, nhưng tôi vẫn định thiền để tìm ra chân lý. Cái gì có mà không, không mà có. Không mà có nghĩa là tôi tu không xuất gia, không cạo tóc, không mặc đồ tu. Cái có là có ở trong tâm. Ta nghe nói, lúc định thiền ta thu được điển thiên và hỏi lại được. Nhưng sự thật là tôi không thấy ai hết. Nhưng khi tôi đang ngủ hay đang định thiền, tôi nghe tiếng ai kêu tên tôi. 

“Mau thức dậy, lấy bút ra ta dạy.”

Khi tôi nghe kêu thì rất tỉnh táo, liền ngồi dậy lấy tập viết ra, thì nghe thơ dồn dập rất là hay. Có khi viết 5 trang hoặc 10 trang. Có khi đêm, có khi mấy đêm, liền mà vẫn thấy trong người rất khoẻ, không buồn ngủ. Khi nghe nói viết bài thì không có câu nào để viết nữa. Hôm nay, đối với tôi, dòng chữ này không phải là ngẫu nhiên, mà là tôi được hữu duyên với phần vô bi cho tôi được phiên âm để lưu truyền cho người chưa hiểu biết, tu như thế nào để được đi về đâu. Cũng như tôi có nghe đức thầy đạo Hoà Hảo, biết rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ “Di Đà” tan chướng nghiệp. Phiền từ thầy đưa đến non bọc, thì tôi cũng nghe lời thầy, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà tâm suy nghĩ chẳng biết hầy là ai và ở đâu. Theo tôi nghĩ chẳng phải riêng tôi mà tất cả anh chị em ai cũng vậy vì mình chẳng thấy được sự tu chính đắc như thế nào, phải không anh chị em? Các anh chị em đồng đạo của chúng ta, đang sống trong cảnh khổ của trần gian, cũng quá chán nản vì chồng, vì vợ, vì con, vì nghèo khổ, chúng ta cũng muốn giải thoát, không muốn luân hồi trở lại cõi trần này nữa, vì nó không đem lại cái gì tồn tại cho chúng ta. Và cuộc sống rất là mỏng manh, khổ sơ cả đời mà khi chết không đem theo được cái gì hết. Chính bản thân tôi cũng nghĩ thế nên tôi tìm một sự thật của Phật dạy. Tu bằng cách nào và sẽ được về đâu. 

Lời cầu nguyện

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Quan thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Cầm Tinh Cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tất

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tất Cứu khổ cứu nạn ba giới bốn loài được vãn sanh về tây phương Cực Lạc. 

Nam Mô Điển Văn Thi Phú Quan Thế Âm Bồ Tất (3 lần)

Cơn nước lửa ôi thôi thảm thiết

Vận chuyển hành vũ trụ thế gian

Làm cho dương thế phải mang

Trần gian chịu cảnh tiêu tàn ngả nghiêng

Nào lũ lụt, thiên tai, nạn ách

Nơi sóng Thần biết trách ai gây

Các nước đó đó đây đây

Nơi nào cũng có vùi thây bất ngờ

Chữ tu cứ bỏ lẳng lo

Chữ tài danh vọng giữ hờ một bên

Giàu chi cuộc sống chẳng bền

Lo giàu không hưởng chỉ ngoài tầm tay

Năm mươi tuổi vẩn còn sai

Quên đi cái chết nay mai cận kề

Ráng tu để kiếm đường về

Nghe lời Phật dạy được về cõi thiên

Ai người hữu phước hữu duyên

Gặp được quyển này kiếp tước Thần Tiên

Đến giờ đúng khắc ta truyền

Hai mươi mốt thế kỉ mở liền Long Hoa

Người thi ở cõi ta bà

Con rồng cháu phụng tuyển qua hội này

Vãn truyền cho khắp đông tây

Đề tài ghi rõ tự mình chọn thi

Trần gian người Phật kẻ Tiên

Thánh Thần cũng có người thiên xuống trần

Phật Thánh truyền bá ân cần

Đê thi ghi rõ cõi gần cõi xa

Các Thần đạt được ít nhiều

Hồng trần chứng đắc thấp cao rõ ràng

Bảng này khuyên hết thế gian

Khuyên mau tu học kịp kì Long Hoa

Đọc thêm hoặc Download tại đây.

Nguồn hình: https://www.canvasvietnam.com/Tranh-canvas-hoa-sen-mau-nuoc-3952.html