#1. Đám cưới bạn thân

#1. Đám cưới bạn thân

#1. THẢO Hôm nay chat vài dòng ngắn ngủi với một đứa bạn. Nó xem talkshow mà mình dẫn mấy tuần qua, hỏi mình có muốn nghe lời góp ý thật lòng không. Mình đáp, cứ thẳng thắn nói. Nó bảo ”Sao nhỏ này từ nhỏ đến lớn cũng không thay đổi gì hết vậy!” Thật kì...