Lý thuyết lái xe ô tô tiếng Việt – Đức

Lý thuyết lái xe ô tô tiếng Việt – Đức

Lý thuyết lái xe ô tô là điều kiện đầu tiên để co bằng lái B1 ở Đức. Sau khi đậu lý thuyết, bạn mới được thi thực hành. Để nắm chắc từ vựng tiếng Đức, mình đã đọc qua sách lái xe bằng B1 bằng tiếng Đức. Trong đây có rất nhiều từ vựng và cấu trúc câu cần thiết để luyện...